KAĞIZMAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE )

Ruhsat İşlemleri Büro Amirliği Tarafından Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Düzenlenmesi

1-Kaymakamlık Makamına Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak istenildiğine dair dilekçe verilmiş dilekçe

2- 1 adet mavi kapaklı plastik dosya

3- 3 adet renkli vesikalık fotoğraf

4-1 adet arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Karakolda kaydı vardır mühürü bulunan İkametgah İlmühaberi

6-İşyerinden,çalıştığına dair Görev Belgesi.(kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan herkesten istenilmektedir.)

7- Arkalı önlü görev kimlik belgesinin fotokopisi.(sadece polis ve Asker,Kamu kurum görevlilerinden istenilmektedir.

8- Arşiv araştırmalı sabıka kaydı.Polis Asker ve Hakimden istenilmemektedir.(Uzman Çavuş dahil herkesten istenilmektedir.)

9- Nüfus müdürlüğünün vukuatlı nüfus cüzdan kaydı sureti

Sabıka kaydı çıkarsa Mahkeme kararı alınması gerekmektedir.

5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ

Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülün Adli olaylar ve Kayıp Eşya Müracaatı

1- Nüfus Cüzdanı Aslı

CUMHURİYET SAVCILIĞININ TALİMATINA BAĞLIDIR.

Polis Merkezi Amirliği tarafından yürütülün Bilgi Edinme Hizmeti

1- Nüfus Cüzdanı Aslı

2 HAFTA

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Sürücü Belgesi İşlemleri

1- Sertifikanın Aslı

2- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

3- Diploma Aslı veya Noterden Onaylı Sureti

4-Şoförler Odasından Dosya

5-Sağlık Raporu

6-Sabıka Kaydı

7-Kan Grubu Belgesi

8- Maliyeden Harç Makbuzu

9-4 Adet Fotoğraf

10-Sürücü Belgesi Kart Ücreti

11-MTSK Müdürlüğünü Müracaat Formu

1 (BİR) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Sürücü Belgesi İşlemleri (Yıpranma-Zayii Soyadı Değişiklikleri)

1-Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-10Yılı Dolduranlarda Sağlık Raporu

4-Zayiiler için Zayi Tutanağı

5-Soyadı değişikliklerinde Mahkeme kararı veya Bayanlar için Evlilik Cüzdan Fotokopisi

6-2 Adet fotoğraf

7-Sürücü Belgesi Kart Ücreti ve Yıpranmada sürücü belgesinin aslı

1 (BİR) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen araç İşlemleri (Yeni Kayıt -Faturalı ve Gümrük Trafik Şahadetnameli Araçların İşlemleri

1-Fatura ve Faturayı Düzenleyen Bayiinin Yetki Belgesi

2-Uygunluk Belgesi

3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

4-ÖTV Ödeme Belgesi Aslı

5-Nüfus Cüzdanı

6-Tescil ve Trafik Belgesi(Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7-Şoförler Odasından Yeni Kayıt Dosyası

8-Gümrük Trafik Şahadetnamesi

9-Araç Şirketi adına ise;

- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti

- İmza Sirküleri

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Araç Devir ve Nakil İşlemleri

1-Noter Satış Senedi

2-Vergi İlişik Kesme Belgesi

3-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Amıcı Adına)

4-Plaka değişikliğinde Trafik belgesi

5-Nüfus Cüzdanı

6-Yeni Tescil Belgesi(Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7-Muayene Süresi Dolmuş ise Yeni Muayene Belgesi

8-2 Adet araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

9-Nakil için Şoförler Odasından Nakil Dosyası

10-Araç Şirketi Adına ise ;

- Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti

- İmza Sirküleri

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen İcra Kanalı ile satılan Araçların Tescil İşlemleri

1-İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi Kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

2-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3-Muayene Süresi Dolmuş ise Yeni Muayene Belgesi

4-2 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Veraset İntikali Yoluyla Yapılan İşlemler

1-Veraset İlamı(ilgili Mahkemeden)

2-Veraset İntikali yönünden Borcu Yoktur Belgesi (İlgili Vergi Dairesinden)

3-Vergi Dairesinden İlişik kesme Belgesi

4-Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Varis/Varisler Adına)

5-Araca ait Eski Tescil ve Trafik Belgeleri

6-Nüfus Cüzdanı

7-Muayene Süresi Dolmuş ise muayene belgesi

8-2 adet Araç Trafik tescil ve Müracaat İşlem Formu

9- Varislerin kendisi veya kanuni Vekilleri Müracaat Edeceklerdir.

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Unvan Değişikliği-Ad-soy-ad Değişikliği İşlemleri

1- Yeni Tescil Belgesi

2- 2 adet Araç Trafik Tescil müracaat işlem formu

3-Kayıtlı Olduğu Nüfus idaresinden Vukuatlı Nüfus örneği

4-Mahkeme Kararı veya Evlenme Cüzdanı

5-Ticaret Sicil kayıt Sureti ve imza sür kürleri

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen araçların LPG Dönüşümü ,Renk Değişimi ve Aracın üzerine yazı ve Logo işlenmesi işlemleri

1- LPG veya Boya değişimi için düzenlenmiş fatura

2-LPG Montaj Tespit Raporu

3-İmalat Yeterlilik Belgesi

4-Karayolu Uygunluk Belgesi

5-Karayolları Muayene İstasyonundan Muayene Yapıldığına dair Rapor

6-Dilekçe

7-2 adet Araç Tescil ve Müracaat İşlem formu(Renk Değişimi)

8-Eski Tescil ve Trafik Belgeleri

9-Aracın Kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna Müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da Müracaat edilebilir.

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Belge Yenileme(Yıpranma),Trafik Belgesi Tescil ile Plaka Zayii İşlemleri

1-Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerin Yenisi

2-1 Adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem formu

3-Dilekçe

4-Muayene Süresi dolmuş ise Yeni Muayene Belgesi

5-yıpranan belge ve Plakaların Yenisinin Çıkartılabilmesi için Aracın Kayıtlı olduğu Tescil Kuruluşuna Müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşunu da Müracaat edilebilir.

6-Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için,aracın kayıtlı olduğu Tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen Trafikten Çekme ve Hurdaya Ayırma İşlemleri

1-Yeni Tescil Belgesi

2-2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu

3-Dilekçe

4-Vergi Dairesinden Borcu yoktur.Belgesi

5-Plakalar

6-Eski Tescil ve Trafik Belgeleri

7-Hurdaya Ayrılan Araçlar onarımla Yenilenseler bile yeniden Tescil Edilemezler.

1 (Bir) İŞ GÜNÜ

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Yürütülen ad ve veya soyadı veya Ticari Unvanlı plaka Tescil İşlemleri

1-Araç Faturalı ise ,Faturalı araçlar için uygulanan Tescil İşlemi uygulanmaktadır.

2-Araç Tescilli ise Dilekçe ile Müracaat edilecektir.

3-Araç başka bir tescil kuruluşundan Nakil Geliyor ise,Nakil Araçlar için yapılan Tescil İşlemi Uygulanır.

4-Ad soyadı veya Ticari Unvanlı Plakanın harcının Ödendiğine dair Makbuz.

1 (Bir) İŞ GÜNÜ


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri: Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü

Müracaat Yeri : Müsteşarlık

İsim :

Unvan :

Adres :

Tel. : 0 474 351 64 85

Faks : 0474 351 67 52

e-Posta : kagizman @egm.gov.tr

 

 

Merkez Mahallesi Hükumet Konağı Kat.3 36700 / Kağızman - KARS - T. 0474 351 60 07 - F. 0474 351 62 06 - M. bilgi@kagizman.gov.tr
 
© T.C. KAĞIZMAN KAYMAKAMLIĞI - 2016 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir.