T.C.

KAĞIZMAN KAYMAKAMLIĞI

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

ÇKS İlk Kayıt

(Çiftçi Kayıt Sis.)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik nosu yazılı)

-Sosyal Güvenlik Numarasını Gösterir Belge (varsa)

-Tarım arazilerinin onaylı fotokopisi veya çıktısı

- Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları

-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu(Form C)*

-Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

-Taahhütname

-Döner Sermaye Makbuzu

5 gün

2

ÇKS Dosya Güncelleme

-Ziraat Odası Çiftçilik belgesi

-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin beyanı ve muhtarlıkca onaylı formu(Form C)*

-Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları(Süresi dolanlar için)

-Taahhütname

-Döner Sermaye Dekontu

5 gün

3

ÇKS Belgesi

-T.C.Kimliği Mernis nosu

5 dak

4

Mazot ,Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Başvurusu

-ÇKS kaydının güncellenmesi ve Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)*

-Toprak Analizi Desteği için toprak analizi raporu ve toprak analiz talep formu

(50 dekardan büyük parseller için kimyevi gübre ve toprak analizi desteği için her 50 dekarlık arazi büyüklüğüne 1 adet toprak analizi raporu ve toprak analiz talep formu verilmesi zorunludur)

1 saat

5

Önsoykütüğü

-Dilekçe

-Türkvetten veri sisteminden alınmış sığır cinsi hayvan pasaportu

-Nüfus cüzdan Fotokopisi (TC Nosu Yazılı)

-Tespit için araç

15 gün

6

Yem Bitkisi Müracaatı

-ÇKS kaydının güncellenmesi ve

Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)*

-Yem Bitkileri Müracaat Formu(Ek1)

-Kontrol Tutanağı (Ek3)

-Taahhütname(Ek2)

-Döner Sermaye Dekontu

1 gün

7

Sertifikalı Tohumluk Desteği

-ÇKS kaydının güncellenmesi ve Destekleme Başvuru Dilekçesi (matbu)*

-Talep Formu

-Tohumluk Satış Faturası

-Sertifikasyon Belgesi

10 gün

8

Cins Tashihi

-Dilekçe

-Tapu Kaydı Gösteren Belge

-Gerektiğinde araç

-Kadastro Teknik Personeli temini için gerekli yazışmalar yapılacak

10 gün

9

Yeşil kart ve 2022 sayılı kanun kapsamında zirai gelir rapor tanzimi

1-Yeşil kart Başvuru ve Bilgi Formu veya 2022 Yaşlılık Aylığı Başvuru ve Bilgi Formu

5 dk

10

Aşılama Serumlama Talebi

Dilekçe, Araç talebi

Hayvan sayısına göre

11

Hayvan Pasaportu

Dilekçe,Kimlik belgesi

5 dakika

12

İşletme Tescil Belgesi

kimlik belgesi

5 dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru

Yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı

Hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine

Başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

İlçe Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri

Kaymakamlık

İsim

Murat GÖKBULUT

İsim

Şuayib GÜRSOY

Unvan

İlçe Tarım Müdürü

Unvan

Kaymakam

Adres

Tarım İlçe Müdürlüğü

Adres

Kaymakamlık

Tel.

04743516034

Tel.

04743516007

Faks

04743516089

Faks

04743516206

 

 

Merkez Mahallesi Hükumet Konağı Kat.3 36700 / Kağızman - KARS - T. 0474 351 60 07 - F. 0474 351 62 06 - M. bilgi@kagizman.gov.tr
 
© T.C. KAĞIZMAN KAYMAKAMLIĞI - 2016 Site Dizaynı Kars Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Güncellenme çalışmaları devam etmektedir.